معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳٩٢

تسلیت کانون فرهنگی مولود کعبه:

 


تسلیت عروج ملکوتی خادم الحسین(ع) و مداح اهلبیت:حاج محمدرضا بصیری

بسم الله الرحمن الرحیم عروج ملکوتی بازاری درستکار ومومن خادم الحسین(ع) و مداح اهلبیت علیهاسلام حاج محمدرضا بصیری ه بزرگ خاندان بصیری را به خانواده های مومنی و بصیری تسلیت میگو.یم

 

 

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا