معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳٩٢

ارتحال بازاری مومن و مبارز حاج محمدرضا بصیری

 

بسم الله الرحمن الرحیم
باکمال تأسف و تأثر مطلع شدیم .که مرد علم و تقوا و
دیانت و مومن و مبارز خستگی ناپذیر حاج محمدرضابصیری
دارفانی را وداع گفت و بسوی حق شتافت.ضمن تسلیت ضایعه درگذشت بزرگ خاندان بصیری به خانواده های بصیری
ومومنی، صبر برای بازماندگان و غفران الهی را برای این
عزیز سفرکرده از خداوند متعال خواستاریم.

بخش فرهنگی و هنری مسجدامام علی(ع)

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا