معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦

تبریک میلاد امام رضا)ع( و شعر مادرم و شعری زیبا از شاعر معاصر حاج محمدرضا بینا

 
مادرم

بسم الله الرحمن الرحیم
مادرم
مادرم شعله کش حادثه های بی تو شدم
سرد ودلسوخته از بار جفابی تو شدم
مادرم بی تو حرام است زمان در بر ما
ساده اندیش ترین طفل قضابی تو شدم
آسمان بی رخ مهتاب شب تیره شود
وای بر من که دل تنگ رهابی تو شدم
توبیا تادل پرسبزه درخشان شودم
تو بیامن که سرانگشت نما بی تو شدم
مادرم خاطره مهر تو در جان منست
عطر آن خاطره درشامه مابی توشدم
قصه دیو وپری راتو بگوتا که مگر
ره گشادیم بدان سو که رهابی توشدم
دامن از اشک دلم شعله جانم بگرفت
تابگوید حدیثی که چرابی توشدم
هرکه آمد به ملامت که وفای تو چه شد
من برآنم که گرفتار بلا بی تو شدم
حسرت انگیزترین لحظه عمرم غم توست
غم آن لحظه که از خویش سوابی تو شدم
مادرم شعله شدم .آتشم این خانه گرفت
که من از خانه مهرتو کجابی تو شدم
عزل مهرتو احمد بسرودست چنین
نکته اینست که در شورو نوا بی تو شدم
**************************************
معلم بلاگ
Moallemblog

سه شنبه 6/9/1386-9:27
جديد
مذهبي
تبریک میلاد امام رضا(ع) و شعری زیبا از شاعر معاصرحاج محمدرضا بینا

باسمه تعالی
بمناسبت تولد حضرت رضا(ع)
از شاعرمعاصر:محمدرضابینا
غریبانه به شهری
که مشهد تو شد
هزار هزار دل مشتاق
درهوای توست
گرفته نام به غربت
ولی غریب مائیم
به غربتی که پرسند غریبی ما
که در دیار خودیم
ودر محاصره محرمان بیگانه
به وعده های دروغ – دل خوشیم که هنوز
رسد موسم هجرت بسوی مهرافروز
رضاتوئی – رضائیم – ولی چه سود
که از رضایت ماست شهر خاموشان
به صبحگاه افق – شرق را اشاره کنم
زشوق عشق درودی –تهیتی و سلامی
امید یاریم از تو – شفاعتم از توست
*****************************************
معلم بلاگ
moallemblog

سه شنبه 6/9/1386-9:23
تاييد شده
شعر
بهاری دیگر :از زنده یاد شاعره معاصر توران مومنی

بسم الله الرحمن الرحیم
بهاری دیگر
از:شاعره معاصر زنده یاد توران مومنی
دوران کهولت غمی بالاترازآن نیست
هشدار عزیزم به سراغ همه آید
دوران جوانی به سختی گذرا شد
امیدبه آن بود،بهاری دگر آید
چهل سال بهار آمد ما منتظرهستیم
تاسال دگر باز بهار دگر آید
گرهست مرا سختی دوران.همه هیچ است
گر روزنه نور. زظلمت به در آید
جان دلم از شادی گل لبریز است
مشتاق پرستو .نغمه خوان .گر آید
دلبستگی سخت .به فرزند.به همسر
نیم قرن تحمل .که زمانی ظفر آید
امروز بهار است ولی نیست مرا جان
من فاقد آنم که برایم ظفر آید
دلتنگ شدم .نیست مرا راه گشایش
برواز کنم. وقت سرای دگر آید
**************************
معلم بلاگ
Moallemblog

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا