معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


علی بينا


نویسندگان
علی بينا
 

آرشیو من
مهر ٩٢
اسفند ۸٩
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
امرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
 

temp-designer

 

 

شنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٧

میلاد مبارک

 
مذهبی
تا دشمن بجاست،سنگر ما برپاست

 

معلم بلاگ

بنام ایزدیکتا

Moslems

Unite unite  . . . . . . . .

دشمن بجاست،سنگرما بر جاست.

ای دست گرم پاک،کجاهستی ؟

ای دست من به دست تو خوکرده

ای انکه دست دشمن خون آشام

بامن ترا به حیله عدو کرده.

***

آن دست گرم پاک،که عمری بود

با دست من همیشه به یک زنجیر

تاشد رها ز حلقه این پیوند

اکنون مرا چگونه کند تحقیر . . . ؟

***

ای دستهای گرم کجا هستید ؟

اینک زمان ساز جدائی نیست

آهنگ تلخ ساز جدائی ها

در گوش من سرود رهائی نیست

***

آن سنگری که دست تو بامن بست

برجاست در کنار خیابانها

اکنون نگشته خون کفن ها خشک

ننگ است تیغ تهمت و بهتانها

***

"الله اکبر"من و تو بربام

درجستجوی آن دل آگاه است

وآن طفل خردسال دراین لحظه

در انتظار"نصر من الله" است

***

سنگر بجاست دشمن مابرجاست

نامرد سنگ تفرقه انداز

کافربو کسی که در این لحظه

ما را به مکر و حیله جدا سازد.

                                                                                             

معلم بلاگ

MOALLEMBLOG

جمعه 2/1/1387-16:38
جدید
مذهبی
نشانه تکامل ایمان

 

                                                                                     

بنام خدا

بمناسبت هفته وحدت اسلامی

نشانه تکامل ایمان

قالَ رَسول الله(ص):

ثَلاثُ مَن کُنَّ فیهِ اِستَوجَبَ الثَّوابَ وَاستَکمَلُ الایمانَ:

خُلُق یَعیشُ بِه ِفِی النّاس ِوَ وَرَعُ یَحجُزُهُ عَن مَحار ِم ِ اللهِ تَعالی،

وَحِلمُ عَن جَهل ِالجاهِلُ.

کسی که دارای سه امتیاز زیر باشد شایسته پاداش ونشانه

کمال ایمان اوست:

1-اخلاق نیکی که در پرتو آن  بتواند بامردم معاشرت کند.

2-پارسائی وپرهیزگاری که اورااز نافرمانی خداوارتکاب کارهای

زشت بازدارد.

3-بردباری که او را از جهالت نادانان برهاند.

« نهج الفصاحه 266 »

                                                                                              

معلم بلاگ

جمعه 2/1/1387-16:36
جدید
مذهبی
اظهارفقرمکن

 

**********

باسمه تعالی

به مناسبت هفته وحدت اسلامی

اظهار فقر مکن

پیامبر اعظم(ص) میفرمایند:

اِنّ اللهَ یُحِبُّ اِذا اَنعَمَ عَلی عَبد ِه اَن یَری اَثَرَ نِعمَتِه ِ عَلَیه ِ وَ

یُبغِضُ البُوءسَ وَالتَّباوءس.

خدا بنده ای را دوست میدارد که اگربه او نعمتی داد،اثر آن در

زندگی وی آشکارا دیده شود، خداوند از اظهار فقرو ابراز

تنگدستی بیزار است !

« نهج الفصاحه »

***************

معلم بلاگ

جمعه 2/1/1387-16:35
جدید
مذهبی
شهادت دروغ

 

************************************

بسم الله الّرحمن الّرحیم

بمناسبت هفته وحدت اسلامی

شهادت دروغ

پیامبر عزیز اسلام(ص) فرمودند:

شاهِدُ الزُور  ِلاتَزُولُ قَدَماهُ حَتّی یُوجِبَ اللهُ لَهُ النّار !

کسی که به دروغ شهادت میدهد،

درهمان لحظه شهادت،

آتش دوزخ براو واجب میشود !

«نهج الفصاحه ص 80»

+++++++++++++++++++++++++

معلم بلاگ

جمعه 2/1/1387-16:33
جدید
مذهبی
خطر قضاوت

 

+++++++++++++++++++معلم بلاگ

بنام خدا

خطر قضاوت !

قالَ النَّبِیُّ (ص):

لِسانُ القاضی بَینَ الجَمرَتَیِن مِن نار ِ حَتَّی یَقضِیَ بَینَ النّاس ِ

فَاِمّا اِلَی الجَنَّة ِ وَاِمّا اِلَی النار  ِ.

زبان قاضی درمیان دوشعله آتش است تااینکه بین مردم حکم

کند(اگرعادلانه حکم کند)

بسوی بهشت

واگر(به ناحق حکم کند)

به سوی جهنم میرود !

«وسائل الشیعه ج3/396»

************************************

جمعه 2/1/1387-16:32
جدید
مذهبی
جهاد بر چهار قسم است:

 

باسمه تعالی

چهارنوع جهاد

اَلجَهادُ اَربَعُ:اَلاَمرُ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهیُ عَن ِ المُنکَر ِ وَالصّدقُ فِی

مَواطِن ِالصَّبر ِوَ شنآنُ الفاسِق ِ.

جهاد برچهارقسم است:

امربمعروف ونهی ازمنکر،صدق وراستی به هنگام مواجه شدن بامشکلات و تنفر از فاسق و فاجر.

«نهج افصاحه ص 281»

+++++++++++++++++++معلم بلاگ

جمعه 2/1/1387-16:30
جدید
مذهبی
رسیدگی به گرفتاران

 

بسم الله الّرحمن الّرحیم

به مناسبت هفته وحدت

کیفربی اعتنائی به گرفتاران !

پیامبراسلام (ص) فرمود:

مَن حُجِبَ ذافاقَة و حاجَة، حَجبِهُ الله یَومُ فاقَتةُ و حاجَتهُ.

هرکس نیازمندان و گرفتاران را راه ندهدوبه گرفتاری آنان

رسیدگی نکند،خداوند اورا روزحاجت و پریشانیش،

از رحمت خود محروم میسازد.

«قاموس الرجال ج2 ص317»

+++++++++++++++++++++

معلم بلاگ

جمعه 2/1/1387-16:29
جدید
مذهبی
پیامبرعزیزما فرمود:

 

بنام خدا

به مناسبت هفته وحدت اسلامی

پیامبر عزیزما فرمودند:

اِنَّ لِکُلّ ِ شَیی ٍ دِعامَة وَدِعامَةُ هذَّاالرّین الفِقهُ وَلَفَقیه واحداَشَدُّ

عَلَی الشَّیطانِ مِن اَلفِ عابِد ٍ.

هرچیز اساس و زیربنائی دارد.زیربناءواساس اسلام فقه و

آگاهی است.یک فقیه ودانشمند آگاه برای شیطان از

هزار عابد خطرناکتر است.

«پیامبراسلام نهج الفصاحه-حدیث 890»

**********

جمعه 2/1/1387-16:27
جدید
مذهبی
سفارش پیامبر(ص) به معاذ

 

باسمه تعالی

بمناسبت هفته وحدت

از سخنان پیامبر گرامی (ص)

به "معاذ"

هنگامیکه او رابرای داوری به یمن اعزام نمود:

وَ اُوصِکَ بِتَقوی الله وَصدَقَ اَلحَدیثُ وَ اَلوَفابالعَهدِ و اَداء اَلاَمانَةِ وَ تَرَک اَلخِیانَةِ وَلین اَلکَلام و بَذلِ السَّلام ،وَ حِفظَ الجارِ وَ رَحمَةِ اَلیَتیم وَ حُسنُ العَمَلِ وقَصَرَ الاَمَلِ وَحُبُ الاخرةِ وَ الجَزَعَ مِن

الحِساب وَ لُزِومُ الایمان و الفقه فی القُرآن وَ کَظم الغَیظ وَ

وخَفَضَ الجناح.

وَایّاکَ اَن تَشتَم مُسلِما"، اَو تُطِیع آثِما، اَو تَعَصی إمامَا"عادِلَا"

،اَوتَکذَبُ صادِقَا"،اَو تَصدِقُ کاذِبَا" وَاَذکِر رَبُکَ عِندَ کُلّ ِ شَجَر  ِوَحَجَر

اَحدث لِکُلّ  ِ ذَنبٍ تَوبِة.

من تورابه پرهیزگاری،راستگوئی،عمل به پیمان،ردامانت،

دوری ازخیانت،نرمی درسخن گفتن،سلام کردن وادب،رعایت حقوق همسایگان، ترحم بریتیمان،نیکوکاری،کوتاه ساختن آرزوها،توجه به جهان آخرت،بیم ازحساب آخرت،وفاداری به

ایمان،آگاهی ازقرآن، فروبردن خشم،وتواضع و فروتنی، توصیه

وسفارش میکنم.

مبادا به مسلمانی ناسزابگویی،یاازگنهکاری فرمان ببری،یااز

فرمان پیشوای دادگری سرپیچی کنی،یافردراستگوئی راتکذیب،

ویادروغگوئی راتصدیق نمائی ودرهرحال و همیشه،

بیاد خدا باش وبرای هرگناهی توبه کن.

«تحف العقول ص26»

@@@@@@@@@@@@

جمعه 2/1/1387-16:26
جدید
مذهبی
توبه جوان

 

بسم الله الّرحمن الّرحیم

بمناسبت هفته وحدت

توبه جوان

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند:

مامِن شَیی ٍاَحَبُّ اِلَی اللهِ مِن شابّ ٍتائِب.

چیزی نزد خداوند محبوبتر از جوان توبه کار نیست.

«مشکوة الانوار ص155»

****************

معلم بلاگ

علی بينا

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

علی بينا